Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3

Usługi wejścia na rynek i pomoc w zakładaniu firmy

Wiemy jak ważne jest szybkie rozpoczęcie działalności gospodarczej. Czas to pieniądz. Powierzając nam ten proces, będziesz miał pewność, że szybko wystartujesz.

Usługa wejścia na rynek jest ofertą kompleksową (zakładanie firmy - przprowadzimy Cię przez cały proces), obejmującą cały wieloetapowy proces administracyjny związany z założeniem oraz rejestracją działalności gospodarczej.

W imieniu i na rzecz naszych Klientów pozyskujemy wszelkie niezbędne decyzje, koncesje oraz zezwolenia uprawniające do podjęcia planowanej działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Jak pomagamy w procesie zakładania firmy:

  • Sporządzamy umowy założycielskie: spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, oddziałów, spółek komandytowych, przedstawicielstw zagranicznych zgodnie z wytycznymi Klientów;
  • Przygotowujemy pełnomocnictwa zapewniające reprezentację udziałowców przed odpowiednimi instytucjami;
  • Organizujemy obsługę prawną, notarialną oraz niezbędne tłumaczenia;
  • Sporządzamy wnioski rejestracyjne do Krajowego Rejestru Sądowego, Urzędu Skarbowego, Urzędu Statystycznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i składamy je w odpowiednich urzędach i instytucjach;
  • Pomagamy w uzyskaniu niezbędnych koncesji i zezwoleń;
  • Analizujemy konieczność rejestracji dla celów VAT, a jeżeli taka wystąpi - w imieniu Klienta rejestrujemy działalność dla celów podatku VAT, w tym VAT-UE;
  • Na życzenie Klienta zapewniamy adres rejestrowy siedziby działalności;
  • Otwieramy rachunki bankowe;
  • Sporządzamy inne dokumenty korporacyjne wymagane przez  przepisy obowiązującego prawa.

 

Zakładanie firmy z Aspatrust to przyjemność. Zapraszamy do naszego biura: ul. Cystersów 7b, 31-553 Kraków