Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3

Korzyści z outsourcingu

Nasze usługi księgowe i towarzyszące to zbiór korzyści i zysków jakie nasi Klienci osiągają, nawiązując współpracę z naszą firmą. Oto niektóre z nich:

REDUKCJA KOSZTÓW

Zlecając księgowość, kadry i płace, rozliczenia podatkowe i sprawozdawczość finansową naszemu biuru rachunkowemu w Krakowie - w znaczącym stopniu zredukujesz koszty pracownicze. Cena usług księgowości zewnętrznej jest z reguły dużo niższa niż koszt zatrudnienia wykwalifikowanego zespołu księgowych, zajmujących się rozliczeniami rachunkowymi, podatkowymi i kadrowo-płacowymi. Dodatkowo eliminacji ulegają koszty specjalistycznych szkoleń, które przy obecnym tempie zmian odgrywają ogromną rolę dla zabezpieczenia prawidłowości rozliczeń podatkowych.

Powierzając nam świadczenie usług księgowych, tworzenie raportów finansowych, naliczanie płac i obsługę kadr oraz świadczenie usług administracyjnych, nasi Klienci eliminują również koszty zakupu i aktualizacji specjalistycznego oprogramowania komputerowego, a także sprzętu IT, obsługi IT, wyposażenia biurowego, koszty zarządzania działem księgowym.

Dodatkową korzyścią płynącą z usług naszej firmy jest także całkowita redukcja wydatków związanych z utrzymywaniem powierzchni biurowej oraz przechowywaniem dokumentacji księgowej i pracowniczej.

Oszczędność czasu

Jedną z ważniejszych korzyści, wynikających z naszych usług księgowych i towarzyszących, świadczonych przez nasze biuro rachunkowe w Krakowie, jest odciążenie naszych Klientów z konieczności utrzymywania i rozwijania wewnętrznego działu księgowości. Nie jest to bowiem kluczowa kompetencja i cel żadnej firmy czy organizacji. Dzięki powierzeniu nam usług księgowych, rozliczeń podatkowych, usług kadrowych i płacowych oraz sprawozdawczości zarządczej, nasi Klienci są w stanie zaoszczędzić swój cenny czas. Czas ten może zostać wykorzystany na  rozwijanie  i podnoszenie konkurencyjności podstawowej działalności naszych Klientów i poszukiwanie nowych możliwości rozwoju.

Optymalizacja podatkowa

Nasza firma aktywnie wspiera rozwój biznesu naszych Klientów, dzieląc sią kompetencjami i zdobywaną przez lata wiedzą w zakresie minimalizacji podatków. Nie czekamy, aż zostaniemy poproszeni o pomoc – w naszym modelu działania to my wychodzimy z inicjatywą i proponujemy rozwiązania pomocne w redukcji podatków. Nasz zespół ciągle poszukuje optymalizacji podatkowej w rozliczeniach naszych Klientów. Jeśli jest szansa na obniżenie podatków, my ją znajdziemy.

Zwiększenie efektywności informacji finansowej

Wierzymy, że księgowość to coś więcej niż tylko ewidencja faktur i kalkulacja podatków. Dla nas to przede wszystkim narzędzie do analizy kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Na podstawie otrzymanych dokumentów księgowych, przygotowujemy i dostarczamy  raporty, które w pełni przedstawią obraz sytuacji finansowej naszych Klientów. W oparciu o nie, nasi Klienci mogą tworzyć plany przyszłych budżetów w firmie, podjąć odpowiednie działania w sferze optymalizacji kosztów i zwiększenia przychodów. W znacznym stopniu poprawiamy ściągalność wierzytelności od dłużników.

Dostęp do danych finansowych 24/7

Wszystkie dane finansowe, analizy, zestawienia i raporty przygotowane przez nasze biuro rachunkowe w Krakowie są dla Klientów dostępne bezpośrednio z naszego systemu. Dostęp ten jest online, dzięki czemu nasi Klienci mogą korzystać z tej funkcjonalności w każdym miejscu i czasie. 

Wsparcie wykwalifikowanych specjalistów

W ramach świadczonych przez nas usług księgowych i towarzyszących, nasza firma oferuje wsparcie wykwalifikowanych specjalistów z zakresu rachunkowości, płac i kadr oraz podatków, zapewniając w ten sposób ograniczenie ryzyka błędów i konfliktów z organami podatkowymi. W ten sposób nasi Klienci uzyskują dostęp do szerokich zasobów informacji i wiedzy z dziedzin, które nie stanowią kluczowej ich działalności, a wręcz poprawiają efektywność prowadzonej działalności gospodarczej poprzez optymalizację podejmowanych decyzji. Dzięki zleceniu usług księgowych naszemu biuru rachunkowemu w Krakowie, nasi Klienci mogą utrzymać niższy poziom zatrudnienia w administracji, zapewniając jednocześnie wykwalifikowany personel dla zadań podstawowych.

Darmowy program do wystawiania faktur online

Dzięki nam uzyskasz dostęp online do programu do wystawiania faktur całkowicie nieodpłatnie. Program umożliwia bardzo szybkie wystawianie: faktur sprzedaży, faktur proforma, faktur zaliczkowych, faktur w walutach obcych, faktur korygujących, rachunków.

Dodatkowym atutem tej aplikacji jest możliwość korzystania z niej na komputerze oraz wszystkich urządzeniach przenośnych: laptopie, tablecie, czy telefonie. Ponadto, wystawione faktury mogą zostać szybko wysłane do naszego biura za pomocą bezpiecznego połączenia przez Internet jednym kliknięciem! Skraca to czas obiegu dokumentów i opracowania danych księgowych.

Osobiste dostarczanie faktur - to już nie problem

Nasi Klienci sami decydują o sposobie dostarczania dokumentów do naszego biura rachunkowego w Krakowie. Faktury sprzedaży mogą zostać wysłane z programu do wystawiania faktur, udostępnionego nieodpłatnie, przez Internet. Dokumenty kosztowe mogą być przesłane  mailowo skanem. Wówczas ich oryginały Klienci mogą dostarczyć do naszego biura w dogodnym dla siebie terminie. Na życzenie Klienta odbieramy dokumenty osobiście we wskazanym miejscu i terminie. Możemy także zorganizować odbiór dokumentów przez zaufanego kuriera.

Bezpieczeństwo

Inwestujemy w bezpieczeństwo naszych Klientów. Nasza polisa ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej za błędy w rozliczeniach rachunkowych i podatkowych opiewa na kwotę 0,5 mln PLN od każdego zdarzenia. Dodatkowo, wdrożyliśmy system kilkuetapowej weryfikacji prawidłowości prowadzonych rozliczeń w celu wyeliminowania ewentualnych błędów.

Obsługa w języku angielskim

Mając na uwadze potrzeby naszych międzynarodowych klientów, korespondencja, raporty i sprawozdania, umowy oraz wszelkie inne informacje podatkowe są przygotowane w wersji dwujęzycznej: polskiej i angielskiej. W znacznym stopniu usprawnia to komunikację i poprawia efektywność pracy.

Obsługa w siedzibie Klienta

Dla tych Klientów, którzy chcą mieć bezpośredni kontakt ze swoim księgowym lub chcą, aby wszystkie dokumenty przechowywane były w ich siedzibie, oferujemy obsługę księgową w biurze Klienta. Obsługa może dotyczyć prowadzenie księgowości, rozliczeń podatkowych, przygotowywania raportów finansowych w sposób kompleksowy w siedzibie Klienta, bądź obsługę tylko wybranych procesów z zakresu rachunkowości. Usługi księgowe mogą być wówczas świadczone z wykorzystaniem naszego systemu księgowego lub - w zależności od potrzeb - w programie księgowym Klienta.

Korzyści ze współpracy w skrócie:

 Aspatrust Accounting Biuro RachunkoweKsięgowość wewnętrzna
Koszty księgowości Cena usług księgowych jest niższa niż w przypadku księgowości wewnętrznej w związku z możliwością rozłożenia kosztów np. szkoleń, przechowywania dokumentów, zakupu i aktualizacji oprogramowania itp. na wiele podmiotów. Rozliczenie usług na podstawie faktur. Wyższe koszty funkcjonowania wewnętrznego działu księgowości związane z koniecznością stworzenia etatu, koszty podwyższone o ZUS, dodatkowe benefity pracownicze, koszty badań lekarskich, koszty utrzymania sprzętu IT i oprogramowania księgowego, dodatkowe koszty związane z rekrutacją, zapewnieniem stanowiska pracy zgodnego z przepisami BHP.
Czas Oszczędność czasu związana z brakiem konieczności nadzorowania i rozwijania działu księgowego, niebędącego kluczową kompetencją Klienta. Konieczność nadzorowania działu księgowego oraz stałego monitorowania zmian w przepisach podatkowych w celu zachowania prawidłowości rozliczeń.
Dostęp do aktualnej
bazy wiedzy
Jako biuro rachunkowe posiadamy stały dostęp do aktualnych przepisów podatkowych i szkoleń. Konieczność zakupu aktualnej bazy wiedzy, poszukiwania szkoleń w celu ciągłego podnoszenia kwalifikacji pracowników działu księgowego.
Wsparcie wykwalifikowanych specjalistów z różnych dziecin Klienci obsługiwani są przez pracowników z różnych specjalizacji: certyfikowani księgowi, doradcy podatkowi, kadrowcy. Brak specjalizacji.
Bezpieczeństwo Ubezpieczenie OC od błędów księgowych i podatkowych, wieloetapowy system weryfikacji poprawności rozliczeń. Odpowiedzialność kierownika jednostki.