Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3

Usługi księgowe i rozliczenia podatkowe

Świadczymy kompleksowy zakres usług w ramach księgowości rachunkowej, finansowej oraz zarządczej (pełna księgowość w jednym miejscu). Prowadzimy rozliczenia dużych przedsiębiorstw, zobowiązanych do prowadzenia pełnych ksiąg handlowych, jak i mniejszych firm, prowadzących uproszczone formy księgowości. Na  życzenie Klientów nasze usługi świadczone są w pełnym zakresie, bądź tylko w wybranych obszarach. Nasze usługi możemy wykonywać w naszym biurze, bądź w siedzibie Klienta.

Każdy nasz Klient obsługiwany jest przez dedykowanego specjalistę z zakresu pełnej lub uproszczonej księgowości, którego praca jest dodatkowo weryfikowana przez kadrę kierowniczą, co zapewnia prawidłowość i rzetelność rozliczeń.

W ramach naszych usług księgowych i podatkowych:

 • Prowadzimy księgi rachunkowe w zgodzie z ustawą o rachunkowości;
 • Prowadzimy uproszczone ewidencje podatkowe (książka przychodów i rozchodów, ryczałt, karta podatkowa) zgodnie obowiązującymi przepisami;
 • Analizujemy i rozpatrujemy możliwości optymalizacji podatkowej;
 • Prowadzimy rozliczenia z tytułu podatku VAT;
 • Kalkulujemy, sporządzamy i składamy miesięczne i roczne deklaracje w podatku dochodowym;
 • Kontaktujemy się z organami administracji podatkowej i reprezentujemy naszych Klientów w trakcie kontroli podatkowych;
 • Przygotowujemy sprawozdania statystyczne (GUS); sprawozdania dla Narodowego Banku Polskiego (NBP); sprawozdania INTRASTAT;
 • Kalkulujemy opłaty środowiskowe i sporządzamy deklaracje do Urzędów Marszałkowskich;
 • Sporządzamy deklaracje w podatkach od nieruchomości, podatkach rolnych oraz w podatkach od środków transportu;
 • Analizujemy otrzymywaną dokumentację rachunkową i podatkową oraz informujemy o ewentualnych nieprawidłowościach;
 • Pomagamy w przygotowywaniu planu kont;
 • Doradzamy w zakresie wdrażania polityki rachunkowości;
 • Doradzamy i wdrażamy procedury księgowe;
 • Pomagamy w wystawianiu faktur sprzedaży;
 • Pomagamy w przeprowadzaniu inwentaryzacji składników majątkowych;
 • Zarządzamy płatnościami i administrujemy rachunkami bankowymi na życzenie Klienta;
 • Pełna księgowość prowadzona przez naszą firmę.

Zakres świadczonych usług jest elastycznie i starannie dostosowany do potrzeb i wymagań naszych Klientów. Powierzając nam kompleksowe prowadzenie pełnej księgowości lub obsługę wybranych procesów księgowych, nasi Klienci mogą w pełni skoncentrować się nad tym, co jest dla nich najważniejsze – nad rozwojem podstawowej działalności ich firmy.

Pełna księgowość z Aspatrust - zapraszamy do naszego biura: ul. Cystersów 7b, 31-553 Kraków