Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3

Obsługa kadr i płac

Oferujemy kompleksowy zakres usług w ramach obsługi płacowej i kadrowej. Oprócz naliczania wynagrodzeń i sporządzania deklaracji do ZUS i urzędów skarbowych, wyręczamy naszych Klientów we wszelkich obowiązkach związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej. W ten sposób umożliwiamy przedsiębiorcom  zachowanie zgodności z odpowiednimi przepisami prawnymi funkcjonującymi na polskim rynku. Pomagamy także zwiększyć efektywność w obszarze zasobów ludzkich naszych Klientów poprzez doradztwo co do form zatrudnienia. 

PŁACE

W ramach usług płacowych:

 • Rejestrujemy firmę i jej pracowników w Urzędzie Skarbowym i ZUS;
 • Naliczamy i sporządzamy miesięczne listy wynagrodzeń osób  wykonujących obowiązki w oparciu o różne formy zatrudnienia (umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło);
 • Prowadzimy rozliczenia kadry zarządzającej (Prezesów, Członków Zarządu);
 • Sporządzamy i przesyłamy miesięczne deklaracje ubezpieczeniowe i podatkowe firm i jej pracowników;
 • Przygotowujemy roczne rozliczenia podatkowe;
 • Przygotowujemy płatności lub instrukcje płatności dotyczące wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego i innych zobowiązań,
 • Przygotowujemy raporty płacowe dla celów kontrolingu;
 • Pomagamy i reprezentujemy Klientów w trakcie kontroli i audytów ze strony urzędów i instytucji państwowych.

KADRY

W ramach usług kadrowych:

 • Sporządzamy umowy o pracę i umowy cywilno-prawne,
 • Sporządzamy świadectwa pracy, zaświadczenia i inne dokumenty związane z rozpoczęciem, trwaniem i zakończeniem pracy;
 • Prowadzimy akta osobowe pracowników;
 • Kierujemy pracowników na badania lekarskie wymagane przepisami prawa pracy;
 • Sporządzamy raporty statystyczne wymagane przepisami prawa pracy;