Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3

Sprawozdawczość zarządcza

Wierzymy, że outsourcing księgowy to nie tylko prowadzenie ksiąg rachunkowych, ewidencji  i rozliczeń podatkowych. To przede wszystkim dostarczenie naszym Klientom rzetelnej informacji o kondycji finansowej ich biznesu oraz zapewnienie optymalizacji kosztowej i podatkowej ich działalności.

Poza usługami z zakresu prowadzenia księgowości w zgodzie ze standardami rachunkowości oraz przepisami podatkowymi, zapewniamy sporządzanie raportów finansowych i analiz zgodnie z indywidualnymi wymaganiami naszych Klientów. Nasz zespół, posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku, zapewni rzetelność i terminowość przesyłanych sprawozdań, wspomagając prawidłowe zarządzanie i kontrolę realizacji założeń budżetowych jednostki.

Sprawozdania i raporty obejmują m.in.:

 • Miesięczne i kwartalne raporty dla zarządu i kontrolingu finansowego, dostosowane do indywidualnych potrzeb naszych Klientów;
 • Analizy danych według: projektów, jednostek terenowych, produktów i usług i innych;
 • Analiza wyników działalności operacyjnej, finansowej, inwestycyjnej;
 • Zestawienie przychodów i kosztów;
 • Bilanse;
 • Rachunki przepływów pieniężnych;
 • Zestawienie zmian w kapitałach podmiotu;
 • Budżetowanie;
 • Analizy wskaźnikowe;
 • Monitorowanie terminów płatności należności i zobowiązań;
 • Zestawienia dotyczące środków trwałych w tym plany amortyzacyjne;
 • Roczne sprawozdania finansowe, których sporządzanie wynika z przepisów obowiązującego prawa.