Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3

Usługi administracyjne i korporacyjne

Głównym celem świadczonych przez nas usługi administracyjnych i korporacyjnych jest zapewnienie wsparcia w zakresie podstawowych obowiązków nałożonych na kadrę zarządzającą firm, które zarejesrtowane są w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorstw oraz w pozostałych rejestrach gospodarczych. W celu uniknięcia niedopatrzeń lub błędów, narażających zarząd lub właścicieli na ryzyko kar finansowych, wpieramy naszych Klientów w koordynowaniu i monitorowaniu wykonywania podstawowych obowiązków wynikających z odpowiednich przepisów prawnych.

W ramach usług administracyjnych i korporacyjnych:

 • Organizujemy zwyczajne i nadzwyczajne zgromadzenia wspólników;
 • Zatwierdzamy roczne sprawozdania finansowe;
 • Prowadzimy dokumentację korporacyjną, w tym księgi udziałów;
 • Aktualizujemy rejestry przedsiębiorstw i inne rejestry sądowe;
 • Sporządzamy i składamy uchwały zarządu oraz zgromadzenia wspólników;
 • Aktualizujemy i zgłaszamy podstawowe zmiany w umowie spółki w Rejestrze Sądowym;
 • Powołujemy i odwołujemy członków Zarządu;
 • Ustanawiamy prokurę;
 • Przygotowujemy nieskomplikowane umowy;
 • Przeprowadzamy procedury zawieszenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawnymi;
 • Przygotowujemy pełnomocnictwa;
 • Zarządzamy korespondencją;
 • Koordynujemy i nadzorujemy inne prace organizacyjno-administracyjne.