Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3

Projekty specjalne

Zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważną cechą jest kompleksowość świadczonych usług. Wpływa to bowiem na oszczędność czasu i pieniędzy naszych Klientów. A zatem obok klasycznych usług księgowych, rozliczeń i optymalizacji podatkowych, usług kadrowych i płacowych, usług sprawozdawczości i analiz finansowych oraz usług administracyjnych zapewniamy naszym Klientom wysoką elastyczność w obszarze outsourcingu również i innych czynności.

W porozumieniu z Klientem:

  • Przeglądamy księgi handlowe oraz pozostałe ewidencje rachunkowe i zestawienia podatkowe pod kątem zgodności z przepisami rachunkowymi i podatkowymi zakończone pełnym raportem (badania due-diligence);
  • Pomagamy przy tworzeniu i organizowaniu wewnętrznego działu księgowości,
  • Przeprowadzamy szkolenia dla pracowników w zakresie procedur księgowych,
  • Pracujemy w siedzibie Klienta wykorzystując do tego zasoby naszego systemu księgowego lub systemu, na którym pracuje nasz Klient,
  • Wynajmujemy naszych pracowników do zespołów Klienta np. zastępstwo,
  • Pomagamy w odzyskiwaniu wierzytelności poprzez monitorowanie terminowości płatności dokonywanych przez kontrahentów naszych Klientów, redagujemy i przesyłamy wezwania do zapłaty,
  • Uczestniczymy w wielu innych projektach ad-hoc;


Dowiedz się więcej, w jakich projektach specjalnych braliśmy udział.