Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3

Rachunkowość on-line

Oferujemy naszym Klientom dostęp online do danych finansowych ich firmy. Usługa ta jest doskonała dla Klientów którzy chcą mieć dostęp do raportów i analiz finansowych 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu z każdego miejsca na świecie.

Podstawowe korzyści z usług online oferowanych przez nas:

 • Wielojęzyczny interfejs użytkownika;
 • Bezpośredni dostęp do danych firmy, 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu;
 • Dostęp w formacie tylko do odczytu z szyfrowaniem i ochroną hasłem;
 • Raporty dłużników i wierzycieli;
 • Struktura wiekowa należności i zobowiązań;
 • Raport rejestru sprzedaży i zakupów;
 • Analizy ABC;
 • Dostęp do danych słownikowych, takich jak kartoteki kontrahentów czy pracowników;
 • Opcja eksportu wybranych danych do arkusza kalkulacyjnego;
 • Możliwość tworzenia raportów uwzględniających wybrane zakresy, co umożliwia elastyczne  dopasowanie prezentowanych wyników do indywidualnych potrzeb Klienta;
 • Bieżącą informację o pracownikach dotyczącą  okresu zatrudnienia, terminów badań lekarskich oraz podatków jakie trzeba naliczyć.

Dostęp do danych odbywa się poprzez portal w przeglądarce internetowej bez potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania. Dostęp jest chroniony hasłem i ograniczony do użytkowników wyznaczonych przez Klienta.

W ramach naszej usługi zapewniamy szkolenie dotyczące użytkowania programu, praktyczny podręcznik oraz pomoc techniczną.