Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3

Likwidacje

Postępowanie likwidacyjne to skomplikowany proces, który w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, trwa zgodnie z polskimi normami prawnymi minimum 6 miesięcy. Nasza firma w sposób jak najbardziej efektywny i kompleksowy przeprowadza swoich Klientów przez ten proces, oferując usługi księgowe i administracyjne zapewniające zgodność działania z lokalnymi przepisami prawa.  Nasz doświadczony zespół we współpracy z doradcami prawnymi koordynuje proces likwidacji i rozdysponowania majątku zgodnie z zarządzeniami Klienta.

W ramach usług likwidacji działalności gospodarczej:

  • Organizujemy zgromadzenia wspólników zatwierdzające otwarcie likwidacji oraz przygotowujemy niezbędne uchwały i wnioski związane z otwarciem likwidacji i składamy je do sądu,
  • Sporządzamy wymagane prawem sprawozdania finansowe w procesie likwidacji,
  • Na życzenie Klienta działamy jako Likwidator spółki,
  • Zawiadamiamy odpowiednie urzędy i instytucje o wyrejestrowaniu spółki,
  • Oferujemy usługi archiwizowania dokumentacji spółki po zakończeniu procesu likwidacji przez okres przewidziany przepisami prawa.