Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3

Wyższe składki ZUS w 2015 r. konsekwencją zmiany wynagrodzenia minimalnego

Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, które od 1 stycznia 2015 r. będzie wynosiło 1. 750 zł (a dla pracowników w pierwszym roku pracy będzie to kwota 1.400 zł), spowoduje wzrost składek społecznych opłacanych przez początkujących przedsiębiorców, którzy mają prawo rozliczać się z ZUS-em na preferencyjnych zasadach.

Wzrost płacy minimalnej w 2015 r. spowoduje także konieczność odprowadzania wyższych składek na ubezpieczenia społeczne za pracowników, których wynagrodzenie określone jest na poziomie płacy minimalnej.