Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3

Oskładkowanie umów zlecenia - odroczenie planowanych zmian o rok

Projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych poparła podkomisja do spraw rynku pracy. Jednocześnie podkomisja ta uznała, iż projektowane zmiany powinny wejść w życie od 1 stycznia 2016 r, a nie jak pierwotnie zakładano od 1 stycznia 2015 r.

Co się zmieni?

Zgodnie z założeniami projektu zleceniobiorca, który wykonuje swoje zadania na podstawie dwóch lub więcej umów zlecenia będzie podlegał obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu (emerytalnemu, chorobowemu, wypadkowemu) od tylu z tych umów, aż suma wynagrodzenia z ich tytułu osiągnie wysokość minimalnego wynagrodzenia. Tak jak obecnie, każda z tych umów będzie podlegać obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu. Zmiany spowodują zwiększenie podstawy oskładkowania, a co za tym idzie zwiększenie kwoty składek i zmniejszenie dochodów zleceniobiorców.