Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3

Nowe zasady rejestracji w KRS i urzędach

Od 1 grudnia 2014 r. składając wniosek o wpis spółki z o.o. do KRS nie należy do niego dołączać zgłoszeń dla urzędu skarbowego, statystycznego czy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Sądy rejestrowe, zamiast przesyłać papierowe wnioski do powyższych urzędów, przekażą im dane w formie elektronicznej.  W związku z tym, wpis do Rejestru Przedsiębiorstw ma powodować nadanie NIP i REGON, co do zasady, już tego samego dnia.

Po nadaniu NIP i REGON informacja o tych numerach ma być znów elektronicznie przekazywana z urzędów do KRS. Na tej podstawie następuje ich wpis do rejestru sądowego. Wpis ten jest wolny od opłat i nie podlega ogłoszeniu w MSiG.

W obecnym, zmienionym stanie prawnym dane spółki wpisane do KRS są jej danymi podstawowymi. Przy czym jednak urzędy skarbowe, statystyczne i ZUS, poza danymi z KRS (danymi podstawowymi), gromadzić będą także dane uzupełniające o spółce wpisanej do KRS. Przekazanie informacji uzupełniających do urzędów to obowiązek spółki jako podmiotu wpisanego do KRS.

W związku z powyższym nowa spółka w terminie 21 dni od dnia uzyskania wpisu w KRS zobowiązana jest złożyć zgłoszenie identyfikacyjne w zakresie danych uzupełniających na druku NIP-8. Składa się je wyłącznie w urzędzie skarbowym. Następnie dane te zostaną przekazane elektronicznie do rejestru REGON i Centralnego Rejestru Płatników Składek.